PM for løp 1

PM for løp 1

Sørlandsgaloppen 2016 – dag 1

Torsdag 7. juli 2016

PM

 

Birkenes IL, IL Høvdingen, Kristiansand orienteringsklubb, SSK Oddersjaa, OK Sør, Søgne- og Songdalen orienteringsklubb og Vindbjart IL ønsker løpere og publikum velkommen til årets Sørlandsgalopp!

Arena: Arena er S.N. Hansens park i Lillesand sentrum. Parken ligger ved sjøen 150 meter sørvest for Lillesand kirke. Det er badestrand på samlingsplass.

Parkering: Avkjøring fra E18 - kryss nr. 85 (Storemyrkrysset), skiltet mot Møglestu. Merket til parkering fra Fv 402. Dette gjelder både om man kommer østfra eller vestfra. Det er 1600 meter fra parkering til samlingsplass og strekningen er merket med gule merkebånd. Det er svært begrenset med parkeringsplasser i Lillesand sentrum.

Kart: Lillesand Sentrum, 1:4000, 2 m ekvidistanse. Revidert 2016

Terreng: By- og parkterreng med små innslag av svaberg i de lengre løypene. Andel vei/sti/gress er over 95 % i alle løyper. Løypelegger anbefaler lette joggesko fremfor o-sko.

Det er hensatt noe telekomutstyr i starten av løypene. Dette området er generalisert på kartet og merket med karttegn 714: midlertidig bygg.

Passering: alle løyper bortsett fra løype 14 (D65, D70, D75, D80, H75, H80) har passering av arena. Følg merking til nytt startpunkt!

Start: Alle klasser har samme start. Følg gul/sorte merkebånd mot vest. 750 m langs vei. Opprop ved start – 3 minutter før starttidspunkt i henhold til startliste. 90 m til startpost fra startstedet (ingen stempling). Første ordinære start er kl. 1800.  Klasse N-Åpen kan starte fra kl. 1700. Øvrige klasser med fristart kan starte fra kl. 1730. Siste starttidspunkt er kl. 2000.

Alle løpere må bære startnummer som ligger i lagsposen. Det samme startnummeret skal brukes i alle løp i Sørlandsgaloppen 2016. Startnummeret tåler ikke vaskemaskin.

Det er løse postbeskrivelser på start for alle klasser unntatt klassene som tilhører løypene 17, 18 og 19.

Tidtaking / postkontroll: Stemplingskontroll og tidtaking skjer med «vanlig» Emit brikke (ikke Emitag) i alle klasser. Kontroller på startlisten at brikkenummeret er korrekt. Løperen er selv ansvarlig for at brikkenummeret er korrekt. Hvis feil brikkenummer – kontakt løpskontor for å få rettet opp dette.  Backup-lapper finnes på start og er frivillig å bruke. Det skal stemples på målpost ved mållinjen.

Maksimaltid er i henhold til NOF sine konkurranseregler og 50 minutter for sprintløp.

Leiebrikker må leveres tilbake til løpskontor etter siste løp. Manglende innlevering av leiebrikke belastes klubben med kr. 600,-.

GPS tracking: Løpere i klassene D13-14 og H13-14 skal løpe med GPS sendere på sprintløpet i Lillesand. Det er frivillig om man vil løpe med GPS sender. Veivalgene vil bli lagt ut på https://loggator.com/recent_events etter løpet.

Angående jaktstart søndag 10. juli: Sammenlagttid for de tre første løpene bestemmer startrekkefølge og starttidspunkt. Den som har kortest sammenlagttid starter først. Øvrige løpere starter tilsvarende bak som tidsforskjell i sammenlagttid for de tre første løpene. Løpere med sammenlagttid mer enn 20 minutter bak leder går ut i fellesstart 25 minutter bak leder. De som ikke har 3 godkjente løp forut for jaktstart går også ut på fellesstart.

Det er jaktstart i alle A-klasser (unntatt AK-klasser) fra D/H-13-14. Det er ikke jaktstart i N-, B-, C- eller AK-klasser. Dvs klasser med fristart og direktepåmeldingsløyper.

Poengstrekk: Strekket med arenapassering er satt som klatrestrekk for klassene H/D 13-20 og strekket fra nest siste post til mål er satt som spurtstrekk.

Klasser, løypenivå og løypelengder:

Klasse

Løype

Nivå

Sprint 

7.7

Mellom 8.7

Lang 9.7

Mellom 10.7

H21

1

A

2,7km

4,6 km

6,9 km

4,1 km

H17-20, H35

2

A

2,3 km

3,8 km

5,6 km

3,8 km

H40, D21

3

A

2,3 km

3,7 km

5,4 km

3,3 km

H45 D35, D17-20

4

A

2,0 km

3,6 km

5,0 km

3,2 km

H50, D40, D45

5

A

1,9 km

3,2 km

4,4 km

2,8 km

H17AK, Åpen A

6*

A

1,9 km

3,0 km

3,7 km

2,7 km

H55, H15-16, D50

7

A

1,9 km

2,8 km

4,0 km

2,5 km

H60, D15-16

8

A

1,7 km

2,6 km

3,8 km

2,3 km

H70, D60, H65, D55,

9

A

1,6 km

2,2 km

3,8 km

2,0 km

D17AK, D45AK, H45AK

10*

A

1,7 km

2,6 km

3,2 km

2,1 km

H13-14, D13-14

11

B

1,7 km

2,2 km

3,1 km

1,8 km

H17B, D17B, Åpen B, H15-16B, D15-16B

12*

B

1,7 km

2,2 km

3,6 km

1,8 km

H75, H80, D65, D70, D75, D80

13

A

1,6 km

2,0 km

2,6 km

1,9 km

H17C, D17C, Åpen C

14*

C

1,8 km

2,1 km

3,3 km

1,8 km

H13-16C, D13-16C

15*

C

1,7 km

2,0 km

2,7 km

1,6 km

H11-12, D11-12, H-10,
D-10

16

C

1,8 km

2,0 km

2,5 km

1,7 km

H13-16N, H17N, D13-16N, D17N

17*

N

1,7 km

1,9 km

2,6 km

1,9 km

H10-12N, D10-12N

18*

N

1,7 km

1,3 km

2,0 km

1,6 km

N-Åpen

19*

N

1,7 km

1,4 km

1,4 km

1,5 km

 

  • = fristart løyper / klasser

Klassene N-Åpen og D/H -10 er uten rangering.

Premiering:

12 år og yngre:      .

Alle får premie alle fire dager. Ingen sammenlagtpremiering.

Premiering umiddelbart etter målgang.

13 – 16 år:

D/H 17-20 AL:         .

Premie til de tre beste på dag 1 – 3. Siste dagen 1/3 sammenlagtpremiering. Premiering når alle løpere i klassen er i mål.

Øvrige A-klasser:

Ingen premiering dag 1 - 3. Siste dagen 1/8 sammenlagtpremiering.

Premiering når alle løpere i klassen er i mål.

AK, C og N klasser, 17 år og eldre:

Ingen premiering dag 1 – 3.. Siste dagen sammenlagtpremiering til sammenlagtvinnere. Premiering når alle løpere i klassen er i mål

 

I Lillesand vil kun løpere 12 år og yngre få utdelt sin premie. Øvrige premievinnere vil få sin premie på fredag i Høvåg. Der vil det bli 2 premieseremonier etter hverandre for hver klasse, henholdsvis for løpet torsdag og for løpet fredag.

Direktepåmelding: Direktepåmelding fram til kl. 1830 ved Løpskontoret. Siste starttid er kl. 2000. Det tas forbehold om nok kart.

Væske: Ingen væskeposter. Vann og saft ved mål.

Småtroll: Det er egen småtrollløype. Deltakeravgift kr. 30,- og premier til alle.

Barneparkering: Barneparkering er plassert i hage / gårdsplass rett over veien for samlingsplass – adresse: Strandgata 33. Minimumsalder: 2 år. Ingen avgift. Barneparkeringen er kun tiltenkt benyttet mens foresatte deltar i konkurransen.

Toaletter: Det er toaletter 250 meter sørøst for samlingsplass - Følg Strandgata sørøstover. Det er også offentlig toalett på andre siden av havnebassenget ved drosjeholdeplassen – Havnegata 7. Det er ikke toalett på start.

Dusj: Det er ingen dusj på arena, men en utmerket sandstrand som egner seg for et forfriskende sjøbad.

Fair play: Det er utøver sitt ansvar å sette seg inn i sprintkartnormen. En enkel spesifisering av sprintkartnormen er gitt her: http://brikkesys.no/sprintcup/images/spesifisering%20av%20sprintnormen%202009.pdf.

De vanligste forbudte symbolene er også gjengitt under. Arrangøren kommer til å ha vakter i terrenget.

 

Salg av sportsutstyr: Trimtex har eget salgstelt på arena.

Salg av mat og drikke: Det er ikke salg av mat og drikke på arena i Lillesand. Det henvises til butikker og serveringssteder i Lillesand sentrum.

 

Løpsleder: Nils G. Gjelsten

Løypelegger: Ståle Gjelsten

Løypekontrollør: Terje Urfjelll

Teknisk delegert: Harald Eik

Jury: Signe Astrup Arnesen, Heming, Geir Bråthen, Vegårshei og Kari Timenes Laugen, Imås.

 

 

 

Velkommen til O-løp i Lillesand!